Khi đến trại nhi đồng, Bác Hồ cùng em đi thăm những nơi nào? Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Khi đến trại nhi đồng, Bác Hồ cùng em đi thăm những nơi nào?

b. Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?

c. Đến lượt mình nhận kẹo, Tộ đã nói gì với Bác Hồ?

d. Vì sao Bác Hồ vẫn chia kẹo cho Tộ?

2. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

Bài làm:

1. a. Khi đến trại nhi đồng, Bác Hồ cùng em đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa.

b. Bác Hồ hỏi các em học sinh chơi có vui không, ăn có no không, các cô có mắng không.

c. Đến lượt mình nhận kẹo, Tộ đã nói với Bác Hồ hôm nay không vâng lời cô, chưa ngoan nên không được kẹo.

d. Bác Hồ vẫn chia kẹo cho Tộ vì Tộ biết nhận lỗi khi làm sai.

2. Viết

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021