Chi tiết nào cho thấy chim ruồi rất nhỏ. Vì sao loài cá bơi nhanh nhất có tên là cá buồm?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Chi tiết nào cho thấy chim ruồi rất nhỏ.

b. Vì sao loài cá bơi nhanh nhất có tên là cá buồm?

c. Nhờ đâu mà báo săn có thể chạy nhanh?

d. Em thích con vật nào? Vì sao?

2. Viết

a. Nghe - viết: Cây nhút nhát (từ Các cây cỏ xuýt xoa đến hết).

b. Chọn từ ngữ đúng chính tả: khóe mắt, khéo tay, vàng chóe, vàng heo.

c. Chọn từ ngữ hoặc vần thích hợp vào mỗi chỗ trống:

  • Chữ ch hoặc tr.

Những ...ưa đồng đầy nắng,

...âu nằm nhai bóng dâm

Tre bần thần nhớ gió

...ợt về đầy tiếng ...im.

  • Vần an hoặc vần ang và thêm dấu thanh nếu cần.

Bờ tre xào xạc gió

Đàn chim về ríu r...

Lá tre như thuyền n...

Trôi trên dòng sông nhỏ

Đêm, tre thầm thì kể

Chuyện xưa nơi xóm l....

Bài làm:

1.

a. Chi tiết cho thấy chim ruồi rất nhỏ là: chim ruồi chỉ lớn bằng hạt lạc.

b. Loài cá bơi nhanh nhất có tên là cá buồm vì nó có cái vây xòe ra như một chiếc buồm.

c. Nhờ cơ thể thon gọn, mảnh mai và cao nhỏng mà báo săn có thể chạy nhanh.

d. Em thích con báo nhất. Vì con báo chạy rất nhanh.

2. Viết

a. Nghe - viết: Cây nhút nhát (từ Các cây cỏ xuýt xoa đến hết).

b.Từ ngữ đúng chính tả: khóe mắt, khéo tay, vàng chóe.

c.

  • Chữ ch hoặc tr.

Những trưa đồng đầy nắng,

Trâu nằm nhai bóng dâm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

  • Vần an hoặc vần ang và thêm dấu thanh nếu cần.

Bờ tre xào xạc gió

Đàn chim về ríu ran

Lá tre như thuyền nan

Trôi trên dòng sông nhỏ

Đêm, tre thầm thì kể

Chuyện xưa nơi xóm làng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021