Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Chọn lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ:

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Chọn lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Con suối bản tôi

b. Tìm 2 -3 từ ngữ chỉ nơi thân quen với em.

4. Chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi chố chấm:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Con suối bản tôi

Thanh bước lên ..., nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng ... cũ không có gì thay đổi. Nghe tiếng Thanh, bà chống gậy trúc đi từ ngoài ... vào. Bà nhìn Thanh âu yếm:

- Đi vào trong ... kẻo nắng, cháu!

Theo Thạch Lam

Bài làm:

3. a. Lời giải thích nghĩa hù hợp với mỗi từ:

  • Vườn: khu đất thường ở sát cạnh nhà, được rào kín xung quanh để trồng cây.
  • Sân: khoảng đất trống, bằng phẳng, thường ở ngay trước cửa nhà.
  • Hiên: phần nền trước cửa hoặc xung quanh nhà, thường có mái che.

b. Từ ngữ chỉ nơi thân quen với em như: ban công, sân, đầu hòe, hiên nhà.

4. Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi . Nghe tiếng Thanh, bà chống gậy trúc đi từ ngoài vườn vào. Bà nhìn Thanh âu yếm:

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021