Đố bạn về các loài cây. Cây gì lá tựa tai voi/ Hè làm ô mát em chơi sân trường?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Đố bạn về các loài cây:

Cây gì lá tựa tai voi

Hè làm ô mát em chơi sân trường?

(Là cây gì?)

Thân cao nhiều đốt

Mọc chụm thành bờ

Lá nhỏ cành thưa

Đu đưa trong gió.

(Là cây gì?)

Bài làm:

Cây gì lá tựa tai voi

Hè làm ô mát em chơi sân trường?

(Là cây bàng)

Thân cao nhiều đốt

Mọc chụm thành bờ

Lá nhỏ cành thưa

Đu đưa trong gió.

(Là cây tre)

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021