Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Tìm đoạn chỉ tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi trong hai đoạn thơ sau.

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Tìm đoạn chỉ tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi trong hai đoạn thơ sau:

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh?

(Hồ CHí Minh)

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.

(Hồ Chí Minh)

b. Tìm thêm các từ ngữ:

  • Nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.
  • Nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

4. Đặt 2 - 3 câu (theo mẫu)

a. Nêu những việc làm của Bác Hồ với thiếu nhi.

b. Bày tỏ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Bài làm:

3. a. Từ ngữ chỉ tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi trong hai đoạn thơ là: yêu, nhớ thương,nhớ nhung.

b.

  • Nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi: yêu quý, thương nhớ, yêu mến.
  • Nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ: kính yêu, kính trọng, quý mến.

4. Đặt câu:

a. Nêu những việc làm của Bác Hồ với thiếu nhi.

Bác Hồ đến thăm trại hè của các cháu nhi đồng,

Bác Hồ phát kẹo cho các cháu.

b. Bày tỏ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Các cháu nhi đồng rất quý trọng Bác Hồ,

Ai nấy đều rất kính yêu Bác.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021