Tìm từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi khung dưới đây. Đặt 2 - 3 câu về hoạt động của các bạn thiếu nhi trong ngày Tết trồng cây.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi khung dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Cây và hoa bên lăng Bác

4. Đặt 2 - 3 câu về hoạt động của các bạn thiếu nhi trong ngày Tết trồng cây.

Bài làm:

3. - Từ ngữ không cùng nhóm từ ca ngợi Bác Hồ là: đất nước.

- Từ ngữ không cùng nhóm từ ngữ chỉ quê hương, đất nước là: non nước.

4. Đặt câu.

- Các em thiếu nhi cùng nhau trồng cây.

- Các bạn đang dọn cỏ cho vườn thêm sạch sẽ.

- Mỗi người một việc, người thì tưới cây, người thì nhặt cỏ.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021