Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của con suối vào ngày thường và ngày lũ. Khách đến thăm bản thường đứng ha bên thành cầu để làm gì?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Con suối bản tôi

a. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của con suối vào ngày thường và ngày lũ.

b. Khách đến thăm bản thường đứng ha bên thành cầu để làm gì?

c. Đoạn suối chảy qua bản có gì đặc biệt?

d. Câu văn cuối bài cho em biết điều gì?

2. Viết

a. Nghe- viết: Con suối bản tôi (từ Đoạn suối đến xuôi dòng).

b. Tìm từ ngữ chứa tiếng có vần eo hoặc vần oe gọi tên từng sự vật, hoạt động dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Con suối bản tôi

c. Tìm từ ngữ gọi tên từng sự vật dưới đây chứa tiếng có:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Con suối bản tôi[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Con suối bản tôi

Bài làm:

Khám phá và luyện tập

1.a. Từ ngữ chỉ đặc điểm của con suối vào ngày thường là: xanh trong

Từ ngữ chỉ đặc điểm của con suối vào ngày lũ là: đục.

b. Khách đến bản thường đứnghai bên cầu để xem những con cá lườn đỏ, cá lưng xanh,...

c. Đoạn suối chảy qua bản có hai cái thác, nước chảy khá xiết, tảng đá ngầm chồm lên, hết đoạn thác lại đến vực.

d. Câu văn cuối bài cho em biết rằng con suối là một phần không thể thiếu với người dân trong bản, nó đem lại rất nhiều lợi ích cả về vật chất và tinh thần.

2. Viết

a. Nghe- viết: Con suối bản tôi (từ Đoạn suối đến xuôi dòng).

b. Từ ngữ chứa tiếng có vần eo hoặc vần oe gọi tên từng sự vật, hoạt động dưới đây là: bánh xèo. múa xòe, chèo thuyền, đi kheo, cú mèo.

c. Từ ngữ gọi tên sự vật có chứa :

  • Vần iêu hoặc ươu: con hươu, đà điểu, ốc bươu.
  • Vần ui hoặc uôi: chuối, núi, muối.
  • 68 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo