Từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật/ Câu bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên, vui mừng.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm trong đoạn văn dưới đây:

a. Từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật.

b. Câu bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên, vui mừng.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Quê mình đẹp nhất

4. Đặt 2 - 3 câu bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên, vui mừng trong từng tình huống sau:

a. Trước một cảnh đẹp.

b. Khi gặp bạn bè, người thân.

Bài làm:

3. a. Từ ngữ chỉ các hoạt động của con vật là: reo, bay, hót.

b. Câu bày tỏ cảm xúc vui mừng, ngạc nhiên là: Ôi, có cả bướm nữa!/ Có, vui quá bạn nhỉ!

4. a. "Ôi, cảng đẹp ở đây thật là nên thơ hữu tình!"

b. "Thích thật, hôm nay con sẽ được gặp ông bà!"

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021