[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Trái Đất xanh của em

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 3: trái đất xanh của em trang 122 sgk tiếng việt 2 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khởi động

Nói với bạn về một cảnh thiên nhiên mà em thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Tìm trong 2 khổ thơ đầu những từ ngữ tả vẻ đẹp của Trái Đất.

b. Mọi người trên Trái Đất có điểm gì chung?

c. Tác giả mong ước điều gì cho Trái Đất?

d. Em thích hình ảnh nào trong bài nhất? Vì sao?

2. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Trái Đất xanh của em

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm từ ngữ chỉ sự vật:

a. Có ở biển

b. Có ở rừng

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 - 3 câu giới thiệu về sự vật ở biển hoặc ở rừng.

b. Thêm vào câu em vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem