Nói với bạn về một cảnh thiên nhiên mà em thích.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Nói với bạn về một cảnh thiên nhiên mà em thích.

Bài làm:

Nói với bạn về một cảnh thiên nhiên mà em thích: đó là bãi biển Nhật Lệ. Bãi biển vô cùng tuyệt đẹp với nước biển màu xanh lam, bãi cát trắng. Mọi người đến đây vô cùng đông vào mùa hè. Hoạt động mua bán cũng rất sôi nổi.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021