Trao đổi với bạn về một thông tin mà em biết thêm từ bài đọc theo gợi ý.

  • 1 Đánh giá

3. Trao đổi với bạn về một thông tin mà em biết thêm từ bài đọc theo gợi ý.

4. Viết

a. Nghe - viết:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 2

b. Đặt câu để phân biệt cặp từ sau: dây - giây

c. Chọn chữ hoặc vần thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

  • Chữ s hoặc chữ x.

dòng ...uối thôn ...óm làng ...ã ...ườn núi

  • Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần).

củ r... tr... núi b... giới cồng ch...

Bài làm:

3. - Tên bài đọc: rừng ngập mặn Cà Mau.

- Thông tin mới: rừng ngập mặn còn giúp chống xâm ngập mặn do tình hình biến đổi khí haajungafy càng mạnh mẽ.

4. a. Nghe - viết

b. Đặt câu:

- Đoạn dây thừng này rất chắc chắn.

- Từng giay từng phút trôi qua, em càng hồi hộp hơn.

c.

  • dòng suối, thôn xóm, làng xã, sườn núi.
  • củ riềng, triền núi, biên giới, cồng chiêng.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021