Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu về con đường nơi em ở theo gợi ý sau: tên, cảnh vật, hoạt động,..

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu về con đường nơi em ở theo gợi ý sau: tên, cảnh vật, hoạt động,..

Bài làm:

Vận dụng

Con đường nơi em ở được đặt tên là Nguyễn Huy Tưởng. Hai bên đường là những hàng cây hoa sữa thơm ngào ngạt. Con đường khoongg được rộng cho lắm vì là con đường trong khu dân cư, chủ yếu cho người dân đi lại. Bên cạnh đó, con đường cũng có rất nhiều hàng quán như phở, trà sữa,...

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021