Mỗi sự vật dưới đây sẽ kể về điều gì? Vì sao mùa xuân kể về hương và về hoa?

  • 1 Đánh giá

1. Đọc (sgk)

a. Mỗi sự vật dưới đây sẽ kể về điều gì?

b. Vì sao mùa xuân kể về hương và về hoa?

c. Em thích lời kể của sự vật nào nhất? Vì sao?

d. Em đoán xem bé sẽ kể những gì cùng cha mẹ.

2. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập cuối học kì II (1)

3. Chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi chỗ trống.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập cuối học kì II (1)

Buổi chiều, trời ... dần. Sơn ca khoe giọng hát ... . Sẻ nâu ... va chim gáy hiền lành cùng ... nhặt thóc trên các thửa ruộng. Còn lũ bướm ... thì rập rờn bay lượn.

Bài làm:

1.

a. Mỗi sự vật sẽ kể lần lượt về: mây kể về trăm vùng mây qua, sông kể về những hạt phù sa, con thuyền kể về những đêm buông chài.

b. Mùa xuân kể về hương và về hoa vì bé sẽ kể cùng cha mẹ.

c. Em thích lời kể của mây nhất. Vì mấy được đi qua rất nhiều nơi, cho đất đai càng tốt hơn.

d. Em đoán xem bé sẽ kể về mùa xuấn có hương và hoa cùng cha mẹ.

2. Viết

3. Buổi chiều, trời dịu mát dần. Sơn ca khoe giọng hát cao vút. Sẻ nâu nhỏ nhắn và chim gáy hiền lành cùng chăm chỉ nhặt thóc trên các thửa ruộng. Còn lũ bướm xinh đẹp thì rập rờn bay lượn.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021