Nói với bạn về nơi ở của các con vật em biết.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Nói với bạn về nơi ở của các con vật em biết.

Bài làm:

Khởi động

Một số nơi ở của các con vật mà em biết là: con chim ở trong tố chim trên cành cây, con cá sống dưới nước, con rùa có thể sống vừa dưới nước vừa trên cạn.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021