Ghép các chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) để thành từ ngữ chỉ tên tỉnh và thành phố

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Ghép các chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) để thành từ ngữ chỉ tên tỉnh và thành phố

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Tôi yêu Sài Gòn

Bài làm:

Các chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) để thành từ ngữ chỉ tên tỉnh và thành phố là: Hà Nội, Sài Gòn.

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021