Dựa vào tranh vẽ, tìm 3 - 4 từ ngữ. Chỉ sự vật. Chỉ hoạt động.

  • 1 Đánh giá

3. Dựa vào tranh vẽ, tìm 3 - 4 từ ngữ:

a. Chỉ sự vật

b. Chỉ hoạt động.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Cây dừa

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 - 3 câu nói về hoạt động của con người, con vật trong thanh ở bài tập 3.

b. Thêm vào các cấu vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu?

c. Chọn dấu câu phù hợp với mỗi chỗ trống. Viết hoa chữ cái đầu tiên.

Thuyền lớn... thuyền nhỏ chở trái cây từ khắp các ngả về đậu đầy mặt sông... tiếng cười nói... tiếng gọi nhau í ới...

Theo Hồng Anh

Bài làm:

3. a. Chỉ sự vật: con cá, con chó, con thuyền, người bán hàng, người mua hàng, biển.

b. Chỉ hoạt động: bán hàng, vác, gánh.

4.

a. Hai con chó đang đuổi nhau.

Mọi người đang vác từng thùng hàng.

b. Trên bãi cát, hai con chó đang đuổi nhau.

Trên bãi biển, mọi người đang vác từng thùng hàng.

c. Thuyền lớn, thuyền nhỏ chở trái cây từ khắp các ngả về đậu đầy mặt sông. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới.

Theo Hồng Anh

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021