Đọc lại truyện Ai ngoan sẽ được thưởng. Sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện.

  • 1 Đánh giá

5. Kể chuyện

a. Đọc lại truyện Ai ngoan sẽ được thưởng

b. Sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện.

c. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

d. Kể lại toàn bộ câu chuyện.

6. Nói, viết về tình cảm với bạn bè.

a. Nói về tình cảm của em với một người bạn dựa vào gợi ý:

  • Bạn của em tên là gì?
  • Em và bạn ở lớp thường cùng làm những việc gì?
  • Em thích nhất điều gì ở bạn?

b. Viết 4 - 5 câu về nội dung em vừa nói.

Bài làm:

5. Kể chuyện

a. Đọc lại truyện Ai ngoan sẽ được thưởng

b. Sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện là: 3 - 2 - 1 - 4.

c. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

- Tranh 1: Bác đang phát kẹo cho các cháu.

- Tranh 2: Bác trò truyện và hỏi han các cháu.

- Tranh 3: Bác đến thăm trại nhi đồng.

- Tranh 4: Bác phát kẹo cho Tộ vì Tộ biết nhận lỗi sai.

d. Kể lại toàn bộ câu chuyện.

6.

a. Tình cảm của em với một người bạn:

  • Bạn của em tên là Chinh
  • Em và bạn ở lớp thường cùng làm bài tập, dọn vệ sinh lớp học và chơi cùng nhau.
  • Em thích nhất ở bạn là tính tình hiền dịu và học rất giỏi.

b. Bạn của em tên là Chinh. Em và bạn ở lớp thường cùng làm bài tập, dọn vệ sinh lớp học và chơi cùng nhau. Em thích nhất ở bạn là tính tình hiền dịu và học rất giỏi. Bạn luôn giúp đỡ em nếu em gặp khó khăn. Em rất yêu quý và muốn trở thành bạn mãi mãi.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021