Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Chọn từ ngữ phù hợp với mỗi bức ảnh.

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Chọn từ ngữ phù hợp với mỗi bức ảnh:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cây nhút nhát

b. Tìm thêm từ ngữ tả đặc điểm của sự vật trong các bức ảnh trên.

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 - 3 câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng từ ngữ ở bài tập 3.

b. Thêm vào các câu vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Khi nào?

Bài làm:

3. a. 1- mênh mông

2- nhấp nhô

3- cong cong

4- phẳng lặng

b. Từ ngữ tìm thêm là: bát ngát, rộng lớn, trùng điệp, yên bình.

4. Đặt câu:

a. Cầu vồng cong cong lúc ẩn lúc hiện.

Mặt hồ phẳng lặng tựa như ngừng lại.

b. Sau cơn mưa, cầu vồng cong cong lúc ẩn lúc hiện.

Khi không có gió, mặt hồ phẳng lặng tựa như ngừng lại.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021