Trên sân khấu, hoạt động nào diễn ra? Dưới sân khấu, hoạt động của các con vật diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

1. Đọc (sgk)

a. Trên sân khấu, hoạt động nào diễn ra?

b. Dưới sân khấu, hoạt động của các con vật diễn ra như thế nào?

c. Vì sao muôn loài lưu luyến ra về khi tan tiệc?

d. Theo em, vì sao khu rừng có tên là Khu rừng hạnh phúc?

2. Viết

a. Nghe - viết:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập cuối học kì II (2)

b. Đặt câu để phân biệt các cặp từ sau: dày - giày, dành - giành.

c. Chọn chữ, vần hoặc dấu thanh thích hợp với mỗi chỗ trống:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập cuối học kì II (2)

Bài làm:

1. a. Trên sân khấu, hoạt động diễn ra là dạ hội mùa thu.

b. Dưới sân khấu, hoạt động của các con vật diễn ra:

Rùa - nhún chân chầm chậm theo điệu nhạc.

Thỏ - chăm chú nhìn ngắm, vẫy tay hoan hô.

Sóc nâu- lắng nghe say sưa, vỗ ray kiên tục.

c. Muôn loài lưu luyến ra về khi tan tiệc vì khu rừng như chuyern động cùng nốt nhạc, lời ca.

d. Khu rừng có tên là Khu rừng hạnh phúc vì tất cả muôn loài đều tham giá bữa tiệc vui vẻ và hạnh phúc

2. Viết

a. Nghe - viết:

b. dày - giày:

Cuốn sách này giày thật!

Đôi giày này rất đẹp.

dành - giành

Bà luôn dành dụm đồ ăn ngon cho em.

Hai chị em tranh guafnh đồ chơi.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo