Thi kể tên các món ăn, đồ dùng, đồ chơi làm từ cây dừa theo gợi ý.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Thi kể tên các món ăn, đồ dùng, đồ chơi làm từ cây dừa theo gợi ý:[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Cây dừa

Bài làm:

Tên các món ăn, đồ dùng, đồ chơi làm từ cây dừa là: cái dành, cái gáo, mứt dừa, hộp bút, kẹo dừa, ống hút,...

  • 81 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021