Nói một vài điều em biết về rừng.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Nói một vài điều em biết về rừng.

Bài làm:

Một vài điều em biết về rừng là:

Rừng là một tài nguyên quan trọng đối với nước ta. Rừng được chia thành rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn,... Rừng giúp giảm thiệt hại về thiên tai, chống xói mòn, chống xâm ngập mặn ở các vùng ven biển.

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021