Nam đã làm gì với nắp chai nước sau khi uống xong? Nêu những việc Nam và anh Linh đã làm khi tìm thấy chú chim hải âu.

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 6: Cuộc giải cứu bên bờ biển

a. Nam đã làm gì với nắp chai nước sau khi uống xong?

b. Nêu những việc Nam và anh Linh đã làm khi tìm thấy chú chim hải âu.

c. Vì sao khi quay lại nhìn cái nắp chai, Nam lại cảm thấy hối hận?

d. Em rút ra bài học gì sau khi đọc xong câu chuyện?

2. Viết

a. Nghe - viết:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 6: Cuộc giải cứu bên bờ biển

b. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hay chữ gi phù hợp với từng bức tranh dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 6: Cuộc giải cứu bên bờ biển

c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống:

Dòng sông quê (chong, trong) ... vắt

Bóng tre mát (chưa, trưa) ... hè

Võng ầu ơ kẽo kẹt

Ngân điệu nhạc (chiều, triều) ... quê.

Xây nhà trong (kẻ, kẽ) ... đá Có ích dù việc nhỏ

Kiếm mồi trên cỏ khô Chim (vần, vẫn) ... say sưa làm

Ngay từ sáng tinh mơ Tối về xếp mào (ngủ, ngũ)...

Chim (đả, đã)... lùng sâu bọ Nghe cây rừng râm ran.

Bài làm:

1. a. Nam đã ném luôn nắp chai nước xuống biển sau khi uống xong.

b. Những việc Nam và anh Linh đã mang chú về nhà chăm sóc khi tìm thấy chú chim hải âu.

c. Khi quay lại nhìn cái nắp chai, Nam lại cảm thấy hối hận vì đó là chiếc nắp chai mà Nam đã vứt.

d. Em rút ra bài học sau khi đọc xong câu chuyện là: không được vứt rác bừa bãi, phải vứt rác đúng nơi quy định.

2. Viết

a. Nghe - viết.

b. Từ ngữ phù hợp với từng tranh ảnh lần lượt là: dắt tay, dang quạt, con dơi, giàn mướp.

c.

Dòng sông quê trong vắt

Bóng tre mát trưa hè

Võng ầu ơ kẽo kẹt

Ngân điệu nhạc chiều quê.

Xây nhà trong kẽ đá Có ích dù việc nhỏ

Kiếm mồi trên cỏ khô Chim vẫn say sưa làm

Ngay từ sáng tinh mơ Tối về xếp mào ngủ

Chim đã lùng sâu bọ Nghe cây rừng râm ran.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021