Đố bạn về một loài hoa mà em thích. Hoa gì có năm cánh, màu đỏ hoặc hồng, nở vào dịp Tết?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Đố bạn về một loài hoa mà em thích:

Hoa gì có năm cánh, màu đỏ hoặc hồng, nở vào dịp Tết?

Bài làm:

Hoa có năm cánh, màu đỏ hoặc hồng, nở vào dịp Tết là hoa đào

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021