Đọc lời của các nhân vật trong tranh/ Đóng vai, nói và đáp lời cảm ơn phù hợp với từng tình huống sau.

  • 1 Đánh giá

5. Nói và nghe

a. Đọc lời của các nhân vật trong tranh:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Rừng ngập mặn Cà Mau

b. Đóng vai, nói và đáp lời cảm ơn phù hợp với từng tình huống sau:

  • Bà kể cho em nghe một câu chuyện thú vị.
  • Bạn cho em mượn một tập thơ viết quê hương.

6. Luyện tập thuật việc được tham gia( tiếp theo)

a. Sắp xếp thứ tự tranh phù hợp với các bước trồng cây.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Rừng ngập mặn Cà Mau[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Rừng ngập mặn Cà Mau

b. Nói nội dung mỗi bức tranh bằng một câu.

b. Viết 4 - 5 câu thuật lại việc trồng cây.

Bài làm:

5. a. Đọc lời của nhân vật.

b.

  • Bà kể cho em nghe một câu chuyện thú vị: " Cháu cảm ơn bà vì câu chuyện quá tuyệt vời!"
  • Bạn cho em mượn một tập thơ viết quê hương: "Mình cảm ơn bạn đã cho mình mượn tập thơ, mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

6. a. Thứ tự tranh phù hợp với các bước trồng cây là: 2 - 4 - 3 - 1.

b. Nói nội dung mỗi bức tranh:

- Bức tranh 1 là bố và bạn đang tưới cây.

- Bức tranh 2 bố và bạn nhỏ đào một cái hố nhỏ để chuẩn bị trồng cây.

- Bức tranh 3 cả hai đang cùng lấp đất.

- Bức tranh 4 hai người cẩn thận đặt bầu cây vào hố.

c. Trước tiên, bố cùng bạn nhỏ đào một cái hố vừa phải. Tiếp đến, cẩn thận đặt bầu cây vào hố. Sau đó là lấp đất cho cây. Cuối cùng, là tưới nước cho cây sau khi trồng.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021