Bố và bạn nhỏ thường ra vườn tưới cây vào lúc nào? Bố và bạn nhỏ đoán tên các loại hoa bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc

[Chân trời sáng tạo] Tiếng Việt 2 tập 2[Chân trời sáng tạo] Tiếng Việt 2 tập 2

a. Bố và bạn nhỏ thường ra vườn tưới cây vào lúc nào?

b. Bố và bạn nhỏ đoán tên các loại hoa bằng cách nào?

c. Kể tên và nêu đặc điểm của các loại hoa bạn nhỏ đã đoán được.

d. Vì sao bạn nhỏ gắn bó với khu vườn nhà mình?

2. Viết: Quê hương tươi đẹp.

[Chân trời sáng tạo] Tiếng Việt 2 tập 2

Bài làm:

Khám phá và luyện tập

1. a. Bố và bạn nhỏ thường ra vườn tưới cây vào buổi chiều.

b. Bố và bạn nhỏ đoán tên các loại hoa bằng các giác quan xúc giác và khứu giác.

c. Tên và đặc điểm của các loài hoa:

  • Hoa mào gà viền cánh nhấp nhô.
  • Hướng dương cánh dài, mỏng, nhụy to, ram ráp.
  • Hoa cúc mùi hương dễ chịu.
  • Hoa ích mẫu mùi hương ngai ngái.

d. Bạn nhỏ gắn liền với khu vườn nhà mình vì những trò chơi của bố giúp bạn hiểu biết và yêu các loài hoa hơn.

2. Viết: Quên hưng tươi đẹp.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021