Hiện tượng nước rơi từ các đám mây xuống mặt đất. Mọc đằng đông, lặn dằng tây. Chiếu sáng vào ban đêm, có hình dạng thay đổi từ khuyết điểm đến tròn và ngược lại.

  • 1 Đánh giá

3. Giải ô chữ sau:

1. Hiện tượng nước rơi từ các đám mây xuống mặt đất.

2. Mọc đằng đông, lặn dằng tây.

3. Chiếu sáng vào ban đêm, có hình dạng thay đổi từ khuyết điểm đến tròn và ngược lại.

4. Vùng đất rộng có nước bao quanh, thường là ở biển.

5. Tiếng nổ rền vang khi trời có dông.

6. Hiện tượng nước dâng cao do mưa lũ gây ra, làm ngập cả một vùng rộng lớn.

4. Đặt 2 - 3 sự vật tìm được ở bài tập 3 và đặt câu (theo mẫu).

Bài làm:

3. Giải ô chữ:

1- mưa

2- mặt trời

3- mặt trăng

4- đảo

5- sấm

6- lụt

4. Đặt câu

Mặt trăng cong như lưỡi liềm.

Mưa càng lúc làng to, ngập cả sân nhà em.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021