Kể tên một vài dân tộc ít người nà em biết.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Kể tên một vài dân tộc ít người nà em biết.

Bài làm:

Một vài dân tộc ít người em biết như: dân tộc Mèo, Thái, H'mông, Dao, Tày, Ê-đê, ...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021