Chọn hình ảnh miêu tả phù hợp với tên mỗi bài học.

  • 1 Đánh giá

1. Chọn hình ảnh miêu tả phù hợp với tên mỗi bài học:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 4

2. Đọc đoạn văn yêu thích trong mộ bào đọc tìm được ở bài tập 1.

3. Trao đổi với bạn về một hình ảnh em thích theo gợi ý.

4. Tìm 2 - 3 từ có chứa tiếng: xanh, tròn, cao.

Bài làm:

1. Hình ảnh miêu tả phù hợp là:

  • Mùa đông ở vùng cao - tam giác mạch nảy mầm lên xanh mướt.
  • Bên cửa sổ - trăng như chiếc thuyền vàng trôi trong mây.
  • Sông Hương - một đường trăng lung linh dát vàng.
  • Hoa mai vàng - một đàn bướm rập rình bay lượn.

2. Đọc đoạn văn yêu thích trong mộ bào đọc tìm được ở bài tập 1.

3. Hình ảnh yêu thích:

- Tên bài học: sông Hương

- Hình ảnh em thích: Hình ảnh sông Hương khi chuyển sang mùa hạ.

- Cảm xúc của em: hình ảnh sông Hương thật gần gũi, quen thuộc và đẹp được gửi gắp trong đoạn văn của tác giả.

4. xanh: xanh lá, xanh ngắt, xanh da trời.

tròn: tròn xoe, tròn dinh.

cao: cao vời vời, cao ngất, cao xa.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021