Thi hát, đọc thơ về Bác Hồ.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Thi hát, đọc thơ về Bác Hồ.

Bài làm:

Ví dụ bài thơ về Bác Hồ:

Ảnh Bác

Nhà em treo ảnh Bác Hồ

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà

Ngoài sân có mấy con gà

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi

Em nghe như Bác dạy lời

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà

Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi.

Trần Đăng Khoa

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021