[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập giữa học kì II(2)

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài ôn tập 2 trang 75 sgk tiếng việt 2 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Mỗi thông tin và hình ảnh sau có trong bài đọc nào?

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 2

2. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trao đổi với bạn về một thông tin mà em biết thêm từ bài đọc theo gợi ý.

4. Viết

a. Nghe - viết:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 2

b. Đặt câu để phân biệt cặp từ sau: dây - giây

c. Chọn chữ hoặc vần thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

  • Chữ s hoặc chữ x.

dòng ...uối thôn ...óm làng ...ã ...ườn núi

  • Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần).

củ r... tr... núi b... giới cồng ch...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem