Quả dừa, lá dừa được so sánh với những gì? Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (mây, gió, trăng, sao) như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Quả dừa, lá dừa được so sánh với những gì?

b. Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (mây, gió, trăng, sao) như thế nào?

c. Tác giả quan sát cây dừa bằng những cách nào?

d. Em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao?

2. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Cây dừa

Bài làm:

1. Đọc

a. Quả dừa, lá dừa được so sánh lần lượt với đàn lượn con và chiếc lược.

b. Cây dừa gắn bó với thiên nhiên : giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng, chải vào mây xanh.

c. Tác giả quan sát cây dừa bằng những: mắt, tai, mũi và miệng.

d. Em thích hình ảnh dừa đủng đỉnh như là đứng chơi nhất. Vì nó tạo cho em cảm giác chân thực, tự do mà cây dừa có được.

2. Viết

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021