Chia sẻ về truyện đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó:

a. Chia sẻ về truyện đã đọc.

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chia sẻ với người thân về một dòng sông hoặc ao, hồ mà em biết.

Bài làm:

Vận dụng

1. Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó:

a. Chi sẻ về truyện đã đọc.

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chia sẻ với người thân về một dòng sông hoặc ao, hồ mà em biết.

  • 136 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo