Nói với bạn những điều em thấy trong bức tranh dưới đây.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Nói với bạn những điều em thấy trong bức tranh dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Cháu thăm nhà Bác

Bài làm:

Những điều em thấy tronng bức tranh là: ngôi nhà sàn, cây cối và ao cá dưới chân ngôi nhà sàn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021