Xếp các từ ngữ dưới đây vào 2 nhóm. Chỉ sự vật. Chỉ đặc điểm của sự vật.

  • 1 Đánh giá

3. Xếp các từ ngữ dưới đây vào 2 nhóm:

a. Chỉ sự vật.

b. Chỉ đặc điểm của sự vật.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Sóng và cát ở Trường Sa

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Dựa vào các bài đọc đã đọc, chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Sóng và cát ở Trường Sa

b. Đặt 2 - 3 câu tả một cảnh đẹp của Việt Nam.

Bài làm:

3.

a. Chỉ sự vật: bầu trời, sông suối, biển cả, rừng núi.

b. Chỉ đặc điểm của sự vật: bao la, mênh mông, bạt ngàn, trập trùng.

4. a.

  • Những cành đào Sơn La - khỏe khoắn vươn lên.
  • Rừng ngập mặn Cà Mau - là rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam.
  • Họ nha chim - hót rộn vang cả mặt nước.
  • Bãi cát san hô - lấp lánh dưới ánh mặt trời.

b. Đặt câu:

- Cố đô Huế là thành cổ lớn ở Việt Nam còn giữ gìn được gần như nguyên vẹn.

- Hang Sơn Đòong vô dùng rộng lớn và hùng vĩ.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021