Đặt câu với mỗi từ: nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ, nhỏ nhen, nhỏ nhoi

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (Trang 43 SGK) Đặt câu với mỗi từ: nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ, nhỏ nhen, nhỏ nhoi.

Bài làm:

Đặt câu:

  • Dáng người bạn ấy rất nhỏ nhắn, đáng yêu
  • Tính tình bạn ấy nhỏ nhặt, hay để ý những việc cỏn con.
  • Giọng nói em bé rất nhỏ nhẻ
  • Chị hãy bỏ qua lỗi lầm cho anh ấy, đừng nhỏ nhen như vậy.
  • Trong xã hội phong kiến, thân phận người phụ nữ thật nhỏ nhoi và yếu đuối
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1