Đặt hai câu để phân biệt mỗi cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 39 sgk tiếng việt 5 tập 1
Đặt hai câu để phân biệt mỗi cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3.

Bài làm:

Đặt câu:

  • Hãy cùng nhau giữ gìn lớp học sạch sẽ, không được phá hoại bàn ghế vì đây là tài sản chung của lớp học.
  • Tất cả chúng em đều yêu hòa bình và ghét chiến tranh.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021