Để thể hiện trí thông minh của nhân vật, tác giả dân gian đã chọn hình thức nghệ thuật nào? Tác dụng của hình thức ấy?

  • 1 Đánh giá

(3). Để thể hiện trí thông minh của nhân vật, tác giả dân gian đã chọn hình thức nghệ thuật nào? Tác dụng của hình thức ấy?

Bài làm:

Để thể hiện trí thông minh của nhân vật, tác giả dân gian đã chọn hình thức tự sự

Tác dụng của hình thức đó là: giúp cho người đọc nắm được trình tự câu chuyện một cách chi tiết, dễ hiểu. Thông qua đó thấy được tính cách của nhân vật. Cụ thể, ở chuyện Lương Thế Vinh, chúng ta thấy được đây là cậu bé rất thông minh, nhạy bén.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN