Đọc thầm đoạn văn bản từ đầu đến “... mọi phép thần thông”, tìm những chi tiết kì lạ và chi tiết hiện thực giới thiệu về sự ra đời của Thạch Sanh....

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Đọc văn bản sau: Thạch Sanh

2. Tìm hiểu văn bản

a, Đọc thầm đoạn văn bản từ đầu đến “... mọi phép thần thông”, tìm những chi tiết kì lạ và chi tiết hiện thực giới thiệu về sự ra đời của Thạch Sanh. Hãy cho biết cách kể về sự ra đời có thể hiện dụng ý gì của nhân dân.

Bài làm:

Những chi tiết kì lạ :

  • Thạch Sanh là thái tử được Ngọc Hoàng đưa xuống làm con hai vợ chồng già tốt bụng .
  • Bà mẹ mang thai nhiều năm, khi chồng mất được lâu bà mới sinh hạ ra Thạch Sanh.

Chi tiết hiện thực:

  • Nêu ra địa danh cụ thể quận Cao Bình

Những chi tiết đó hiện dụng ý :

  • Thạch Sanh không phải người trần
  • Thạch Sanh là người kì lạ và phi thường vì mẹ mang thai rất lâu mới sinh ra Thạch Sanh
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN