Đọc kĩ các đoạn văn còn lại và cùng nhau nêu suy nghĩa về ý nghĩa của các chi tiết sau:

  • 1 Đánh giá

e. Đọc kĩ các đoạn văn còn lại và cùng nhau nêu suy nghĩa về ý nghĩa của các chi tiết sau:

  • Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ.
  • Gậy sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc.
  • Gióng đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng về trời.

Bài làm:

Tất cả các chi tiết trên đều là chi tiết kì ảo có ý nghĩa:

  • Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ có ý nghĩa: Đây là chi tiết thể hiện ý chí đánh giặc, sức mạnh của nhân dân ta khi đất nước bị giặc ngoại xâm lăm le xâm chiếm. Khi hoà bình là những người lao đông rất bình thường, nhưng khi chiến tranh xảy ra, sự đoàn kết đã hoá thành sức mạnh phi thường, chôn vùi quân giặc.
  • Gậy sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc có ý nghĩa: Gậy sắt là vũ khí của người anh hùng. Nhưng khi cần thì cả cỏ cây cũng biến thành vũ khí.
  • Gióng đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng về trời có ý nghĩa: Gióng cũng như nhân dân hay chính là nhân dân, đánh giặc vì lòng yêu nước, căm thù giặc, sẵn sàng hi sinh thân mình mà không đòi hỏi được khen thưởng hay ban cho danh lợi. Gióng bay về trời đó tựa như hóa và thiên nhiên đất trời, núi non đất Việt sống. Gióng là non nước, đất trời, là biểu tượng của người dân Văn Lang.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021