Do đâu ếch bị con trâu đi qua dẫm bẹt

  • 1 Đánh giá

(2) Do đâu ếch bị con trâu đi qua dẫm bẹt?

Bài làm:

Ếch bị trâu dẫm bẹp vì:

  • Khi ra khỏi giếng, ếch ta vẫn cho rằng nó là chúa tể, bầu trời chỉ bé bằng vung
  • Nó không chịu quan sát mọi vật xung quanh, không chịu mở rộng tầm nhìn
  • Thái độ kiêu ngạo, tự phụ khiến nó chủ quan
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN