Trong đời sống hằng ngày, ta thường gặp những yêu cầu/ câu hỏI có dạng như sau:

  • 1 Đánh giá

A.Hoạt động khởi động

Trong đời sống hằng ngày, ta thường gặp những yêu cầu/ câu hỏI có dạng như sau:

  • Bà ơi, bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi.
  • Lan là người phụ nữ như thế nào ? Cậu kể cho mình nghe đi.
  • Này Nga! Bạn An gặp chuyện gì mà lại thôi học nhỉ ?
  • Thơm ơi, lại đây tớ kể cho cậu nghe câu chuyện này hay lắm.

Hãy cho biết:

(1) Gặp những trường hợp như thế nào, theo em, người nghe muốn biết điều gì và người kể phải làm gì?

(2).Trong những trường hợp nêu trên câu chuyện phải có một ý nghĩa nhất định. Ví dụ, nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, em phải kể những gì về Lan?) Vì sao?

Bài làm:

(1) Gặp những trường hợp như thế nào, theo em, người nghe muốn biết diễn biến câu chuyện và người kể phải kể lại sự việc đó.

(2) Trong những trường hợp trên, nếu người trả lời mà kể một câu chuyện không liên quan đến yêu cầu của người hỏi thì câu chuyện đó sẽ không có ý nghĩa vì chưa đáp ứng được yêu cầu của người hỏi. Ví dụ, nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, em phải kể những việc làm của Lan để chứng tỏ Lan là người tốt như lời mình nói

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN