Sưu tầm một số câu thơ, ca dao, tục ngữ,…có cách sắp xếp trật tự từ độc đáo.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng.

Sưu tầm một số câu thơ, ca dao, tục ngữ,…có cách sắp xếp trật tự từ độc đáo. Ví dụ:

Neo thả biết đâu nơi định nước

Bèo trôi nước dợn sóng mênh mông

(Hàn Mặc Tử, Đi thuyền)

Nếu đọc ngược từ tiếng cuối của mỗi câu trở về trước sẽ được hai câu thơ mới:

Trước định nơi đâu biết thả neo

Mênh mông sóng dợn nước trôi bèo.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021