Sau đây là những lưu ý về tác dụng của trật từ từ trong câu. Hãy khoanh tròn vào đúng (Đ) hoặc sai (S) với từng nhận xét.

  • 1 Đánh giá

d) Sau đây là những lưu ý về tác dụng của trật từ từ trong câu. Hãy khoanh tròn vào đúng (Đ) hoặc sai (S) với từng nhận xét.

Trật tự từ trong câu

Đúng

Sai

(1)

Thể hiện thứ bậc quan trọng của sự vật, sự việc,…; thứ tự trước, sau của sự vật, sự việc,…

Đ

S

(2)

Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng

Đ

S

(3)

Có tác dụng liên kết với những câu khác (thường là liền trước hoặc liền sau) trong đoạn văn

Đ

S

(4)

Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lười nsoi, tạo nhịp điệu cho câu

Đ

S

(5)

Cho thấy khả năng quan sát của người nói, người viết

Đ

S

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021