Tìm và viết vào bảng sau các chi tiết nói về hành động của Thạch Sanh và Lí Thông. Nhận xét về tính cách của hai nhân vật đó.

  • 1 Đánh giá

b, Tìm và viết vào bảng sau các chi tiết nói về hành động của Thạch Sanh và Lí Thông. Nhận xét về tính cách của hai nhân vật đó.

Hành động của Thạch Sanh

Hành động của Lí Thông

Nhận xét:...

Nhận xét:...

Bài làm:

Hành động của Thạch Sanh

Hành động của Lí Thông

chiến đấu với quái vật; luôn tin tuong người khác; mạnh me dung cảm trước mọi khó khăn

dùng những mưu mẹo để ăn cắp thành qua ma người khác làm đuợc ;gian xảo; doi trá

Nhận xét: Thạch Sanh là người tốt bụng hiền lành dễ tin người và cung rất mạnh me

Nhận xét: Lý thông: nhiêu mưu mẹo; độc ác nhát gan

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN