Hãy so sánh một số động từ tiếng Việt và động từ tiếng anh( hoặc một ngôn ngữ khác)

  • 1 Đánh giá

2. Hãy so sánh một số động từ tiếng Việt và động từ tiếng anh( hoặc một ngôn ngữ khác).

Bài làm:

VD: đi (tiếng viêt) - go (tiếng anh)

Giống nhau:

  • Đều thể hiện phạm trù ngữ nghĩa là hành động dời chuyển, thay đổi vị trí, trạng thái của người hoặc động vật.
  • Động từ “đi” và “go” (trong tiếng Việt và tiếng Anh) đều có những khả năng kết hợp lớn. Chúng có thể kết hợp với các từ tình thái, danh từ, tính từ,...để thể hiện nội dung ý nghĩa của các câu.

Khác nhau:

  • Ở trong câu, ngoài chức năng chính là vị ngữ của câu từ “đi” trong tiếng Việt còn đảm nhiệm chức vụ định ngữ, bỗ ngữ và cả chủ ngữ
  • Động từ “đi” trong tiếng Việt kết hợp được với các từ ví dụ: đi rồi, đi hết,… còn “go” trong tiếng anh thì không kết hợp được. Nhưng ngược lại “go” thì kết hợp được với giới từ (Ví dụ: go on, go out, go away, go with,…) còn “đi” trong tiếng Việt thì không.“
  • Đi” trong tiếng Việt kết hợp được trực tiếp với các động từ tạo thành cụm động từ (Ví dụ: đi học, đi hát, đi ăn, đi làm lụng,…) còn “go” trong tiếng Anh thì không kết hợp được với động từ. Nó chỉ kết hợp được với động từ khi có giới từ nhưng giới từ đó không có nghĩa.Ví dụ: Go to swim
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN