Đọc thông tin và thực hiện yêu cầu ở dưới: Nối từ ở cột A với lời giải thích hợp với ở cột B trong bảng sau để hiểu nghĩa một số từ mượn tiếng Hán có trong truyện Thánh Gióng:

  • 1 Đánh giá

3, Tìm hiểu từ mượn.

a. Đọc thông tin và thực hiện yêu cầu ở dưới:

Nối từ ở cột A với lời giải thích hợp với ở cột B trong bảng sau để hiểu nghĩa một số từ mượn tiếng Hán có trong truyện Thánh Gióng:

A

B

(1) Sứ giả

a. Hùng dũng, oai nghiêm

(2) Tráng sĩ

b. Đơn vị đo bằng 10 thước Trung Quốc cổ (tức 3,33 mét)

(3) Trượng

c. Ban cho. tặng thưởng (chức tước, đất đai, học vị,..)

(4) Lẫm liệt

d. Người vâng mệnh trên đi làm một việc gì đó ở các địa phương

(5) Phong

e. Người có sức lực cường tráng, chí kí mạnh mẽ, hay làm việc lớn

Bài làm:

Nối: 1-d, 2-e, 3-b, 4-a, 5-c

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN