Hỏi người thân của em về một truyện dân gian mà họ thích nhất. Ghi lại những lí do khiến họ thích câu chuyện đó.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Hỏi người thân của em về một truyện dân gian mà họ thích nhất. Ghi lại những lí do khiến họ thích câu chuyện đó.

2. Trao đổi với người thân về ý nghĩa thực tiễn của những truyện dân gian đã học.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

1. Mẹ em rất thích truyện Thầy bói xem voi. Vì:

  • Truyện phê phán về sự thiếu hiểu biết của các ông thầy bói làm mẹ em cười.
  • Truyện cũng răn dạy về việc lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác, về sự hiểu biết toàn diện.

2. Ý nghĩa thực tiễn của các truyện dân gian đã học:

  • Ca ngợi, tôn vinh người anh hùng cứu nước, thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết chống lại thiên tai.
  • Răn dạy con người lẽ phải điều hay, những đạo lý trong cuộc sống.
  • Phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN