Phân tích các cụm danh từ đã tìm được trong ví dụ ở mục c, điền vào mô hình với cụm danh từ

  • 1 Đánh giá

d. Phân tích các cụm danh từ đã tìm được trong ví dụ ở mục c, điền vào mô hình với cụm danh từ:

Phần trướcPhần trung tâmPhần sau
M: bacon trâuđực

Bài làm:

Phần trướcPhần trung tâmPhần sau
Làngấy
bathúng gạonếp
bacon trâuđực ấy
chíncon
nămsau
cảlàng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN