Cho chủ đề sau: " Vua Hùng kén rể" Em hãy phác thảo những ý chính cho bài văn kể chuyện theo chủ đề trên, sau đó cho biết: Trong câu chuyện có những sự việc gì? Nhân vật phụ là ai?

 • 1 Đánh giá

3. Cho chủ đề sau: " Vua Hùng kén rể"

Em hãy phác thảo những ý chính cho bài văn kể chuyện theo chủ đề trên, sau đó cho biết: Trong câu chuyện có những sự việc gì? Nhân vật phụ là ai?

Bài làm:

Những ý chính của bài văn kể chuyện theo chủ đề trên là:

 • Vào thời Hùng Vương thứ mười tám kén rể cho con gái tên là Mị Nương. Ngài tổ chức một cuộc thi để phân tài những người.
 • Một hôm, cả Sơn Tinh (thần Núi) và Thủy Tinh (thần Nước) cùng đến cầu hôn. Cả hai chàng trai đều ngang sức ngang tài, vua không biết chọn ai cho xứng bèn nghĩ ra một cách rất hay. Hôm sau, ai đem sính lễ có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao…đến trước sẽ cho cưới Mị Nương.
 • Sơn Tinh đến trước, và rước được Mị Nương về núi.
 • Thủy Tinh đến sau, đùng đùng nổi giận, dâng nước đuổi đánh Sơn Tinh.
 • Sơn Tinh thắng, Thủy Tinh đành rút quân.
 • Từ đó về sau, hàng năm Thủy Tinh vẫn nhớ mối thù mà cho nước nổi giận đánh Sơn Tinh nhưng đều không thể thắng.

Nhân vật chính là: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Nhân vật phụ: Vua Hùng, Mị Nương

Những sự việc có trong truyện là:

 • Vua Hùng kén rể cho Mị Nương và đưa ra những yêu cầu sính lễ.
 • Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương và cuộc giao chiến giữa hai người.
 • Sơn Tinh thắng trận, hàng năm Thủy Tinh vẫn dâng nước đánh Sơn Tinh.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN