Hỏi người thân: Chủ kiến là gì? Vì sao cần giữ chủ kiến khi nghe người khác góp ý?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hỏi người thân: Chủ kiến là gì? Vì sao cần giữ chủ kiến khi nghe người khác góp ý?

Bài làm:

  • Chủ kiến là ý kiến của riêng mình.
  • Cần giữ chủ kiến khi nghe người khác góp ý vì đó là ý kiến riêng của mình, đó là lập trường, thể hiện bản thân mình khác biệt với người khác.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021